0

Privacy Policy

Wie & Wat

Verantwoordelijke voor de verwerking is Tamara Vaerewijck, zaakvoerder van Phelartha VOF, Filip De Pillecynlaan 10, 9111 Belsele.

We verwerken uw gegevens in lijn met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Data worden enkel gebruikt voor de originele doelstelling zoals het aanmaken van een profiel of het plaatsten van een bestelling. Gegevens worden niet hergebruikt voor een ander doel.

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Commentaar

Op sommige stukken van de site kunnen bezoekers opmerkingen achterlaten. In dit geval worden naast de gegevens uit het formulier ook het IP adres en de ‘browser user agent string’ bewaard om Spam tegen te gaan.

Contact formulieren

Cookies

Wanneer u een commentaar achterlaat op de site kan u kiezen (opt-in) of uw naam, email adres en website opgeslagen wordt in een cookie.

Dit is een functie om u toe te laten om uw gegevens te hergebruiken bij het ingeven van een nieuwe commentaar. Deze cookies worden 1 jaar bijgehouden.

Indien u de login pagina gebruikt wordt er een tijdelijke cookie gemaakt voor de duurtijd van de sessie. Deze cookie verdwijnt bij het afsluiten van de browser.

Wanneer u inlogt worden er cookies gemaakt dit uw login info (2 dagen) en schermkeuze bijhouden (1 jaar). Indien u ‘herinner mij’ aanduidt zal de cookie 2 weken worden bijgehouden om de sessie actief te houden. Wanneer u uitlogt worden de login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere sites

We vermijden maximaal om inhoud van andere sites te tonen, die de sites zou toelaten om uw interactie te volgen. Dit kan wel het geval zijn voor de sociale media links (facebook, instagram,…)

Analytics

we gebruiken Google analytics om bezoeken aan de site op te volgen.

Hoe lang houden we uw data bij?

Wanneer u een commentaar achterlaat wordt die bijgehouden voor onbepaalde tijd. (momenteel is het niet mogelijk om commentaar achter te laten)

De informatie die geregistreerde gebruikers ingeven in het profiel worden bijgehouden zolang het profiel bestaat. Alle gebruikers kunnen de data zien, wijzigen en verwijderen. Deze informatie is ook zichtbaar voor de Website administrator.

Welke rechten heeft u over uw data

Wanneer u een account heeft op de site of commentaar heeft achtergelaten kan u deze data opvragen. U kan ook vragen om deze data te verwijderen.

Dit is niet van toepassing op data die we verplicht moeten bijhouden om administratieve redenen (zoals bestel informatie), in logging of omwille van securityredenen.

Wie ontvangt er nog gegevens

Indien u commentaar achterlaat kan die gescreend worden door een geautomatiseerde spam-detectie dienst.

Hoe beschermen we uw data?

De website werkt met WordPress (inclusief PHP & Mysql) en Woocommerce (inclusief plugins). Alle onderdelen worden onderhouden en geupdated naar de laatste stabiele versie om gekende kwetsbaarheden maximaal te vermijden. Dit moet de kans op hacking of datalekken tot het absolute minimum herleiden. De site wordt gemonitord met een security plugin om verdachte bewegingen te detecteren.

Voor vragen rond het gebruik van uw data of voor het uitoefenen van uw rechten onder de GDPR kan u terecht bij de DPO (info@infosafety.be)